Cens de 1510 del Regne de València
Cens del Regne de València (1510)

 En 1510 el rei Ferran II convocà corts a Montsó per tal d'obtenir finançament a les seues campanyes militars al nord d'Àfrica. Els representants dels territoris històrics de la corona d'Aragó (regne d'Aragó,principat de Catalunya i regne de València) aprovaren diversos subsidis a canvi de concessions forals.
   En el cas valencià se obtingué la recaptació del impost general de la sal comprometent una oferta de 110.000 lliures. Part d'eixos diners foren tatxats entre la població.

paraires de València
armers de València
guanters de València
argenters de València
tapiners de València
sastres de València
corredors de coll de València
velluters de València
fusters de València
barreters de València
peixcadors de València
sabaters de València
assaunadors de València
ferrers de València
blanquers de València
esparters de València
apunctadors de València
pellers de València
vanovers i matalafers de València
corders de València
boters de València
carnissers de València
traginers de València
aluders de València
pellissers de València
corretgers de València
velers de València
teixidors de València
obrers de vila de València
carders de València
flaquers de València
flaçaders de València
corredors d'orella de València
calçaters de València
pedrapiquers de València
sombrerers de València
notaris de València
apotecaris de València
juristes de València
moliners de València
mesurers de València
tirasacs de València
garvelladors de València
tintorers de València
especiers de València
mercaders de València
botiguers de València
metges de València
ciutadans de València
brunaters de València
cegos de València
cirurgians i barbers de València
calderers de València
València. Santa Maria
València. Sant Tomàs
València. Sant Andreu
València. Sant Martí
València. Santa Caterina
València. Sant Nicolau
València. Moreria
València. Sant Bartomeu
València. Sant Llorenç
València. Sant Salvador
València. Sant Esteve
València. Sant Joan
València. Santa Creu
València. Sant Valero
   Publiquem a continuació el repartiment fet als veïns i habitadors del cap i casal estricte (sense els llocs de la particular contribució situats a l'Horta de València). 
   L'original es troba a l'Arxiu del Regne de València, secció Cancelleria Reial, 514 bis. 
   La informació està classificada per oficis i la gent comuna per parròquies. S'indica la tasa assignada a cadascú segons la seua riquesa. 
   El cens complet (incloent el llibre 514 TER, que conté els llocs de l'Església i les altres 3 ciutats i 23 viles reials) ha estat publicat al número 6 de la col·leció Fonts Històriques Valencianes pel Servei de Publicacions de la Universitat de València en febrer de 2002.
 
Militars de València
Militars fora València
Braç eclesiàstic

Rafael Valldecabres Rodrigo, editor. 
Normes de edició i transcripció

Comptador de visites des de 4 de juny de 2009: contador de visitas