Página nueva 1

Cens de 1510. Braç Eclesiàstic

SENYORS DE L'ESGLÉSIA PER MANS ( 65 Institucions )

Mà de L liures

1

Primo, lo illustrísime e reverendísimo senyor Archebisbe de València

L liures XII sous VI

Mà de XXXX liures

2

Lo reverent Mestre de Muntesa

XXXX liures X sous

3

Bisbe de Tortosa, per les rendes de la mensa episcopal

XX liures V sous

Lo mateix, per los béns de realench

XX liures V sous

Mà de XXXIII liures

4

Valdigna lo abat

XXXIII liures V sous VIIII

5

Bisbe de Sogorp

XXXIII liures V sous VIIII

6

Abbat de Poblet

XXXIII liures V sous VIIII

Mà de XII liures X sous

7

Comanador de les Coves

XII liures XIII sous I (diner) mealla

8

Lo clavari

XII liures XIII sous I (diner) mealla

9

Comanador d'Onda

XII liures XIII sous I (diner) mealla

10

Comanador de Torrent

XII liures XIII sous I (diner) mealla

11

Monestir de Sent Jerònim

XII liures XIII sous I (diner) mealla

Mà de X liures X sous

12

Comanador de Alcalà

X liures XII sous VII (diners) mealla

13

Comanador de Cilla

X liures XII sous VII (diners) mealla

14

Frare Comanador de Vilafamés

X liures XII sous VII (diners) mealla

15

Comanador de Bexix

X liures XII sous VII (diners) mealla

16

Comanador de Castell de Castells

X liures XII sous VII (diners) mealla

17

Prior de Valdecrist

X liures XII sous VII (diners) mealla

18

La Trinitat de València

X liures XII sous VII (diners) mealla

Mà de VIII lliures X sous

19

Lo monestir de la Çaydia

VIII liures X sous II (diners) mealla

Mà de VI liures XI sous

20

Comanador de Orcheta

VI liures XI sous VIII (diners) mealla

Mà de V liures

21

Comanador de Culla

V liures I sou III

22

Comanador de Benicarló

V liures I sou III

23

Comanador de Benaçal

V liures I sou III

Mà de IIII liures XI sous

24

Prehicadors de València

IIII liures XI sous II (diners) mealla

25

Magdalenes

IIII liures XI sous II (diners) mealla

26

Prior de Portaceli

IIII liures XI sous II (diners) mealla

27

Menoretes de Xàtiva

IIII liures XI sous II (diners) mealla

28

Comanador de Enguera

IIII liures XI sous II (diners) mealla

29

Reptor de Muntesa

IIII liures XI sous II (diners) mealla

Mà de III liures X sous

30

Sent Agostí de València

III liures X sous XI (diners) mealla

31

Comanador del Puig

III liures X sous XI (diners) mealla

32

Santa Clara

III liures X sous XI(diners) mealla

33

Comanador de Castellfabib

III liures X sous XI(diners) mealla

34

Comanador de Boriana, per l'orde de Muntesa

III liures X sous XI(diners) mealla

35

Comanador de Fadrel

III liures X sous XI(diners) mealla

36

Abbat de Benifaçà

III liures X sous XI(diners) mealla

37

Comanador de Boriana, per l'orde de Calatrava

III liures X sous XI(diners) mealla

38

Comanador de Sagres e Senet

III liures X sous XI(diners) mealla

39

Comanador de Museros

III liures X sous XI(diners) mealla

40

Monsant de Xàtiva

III liures X sous XI(diners) mealla

41

Lo monestir de la Murta

III liures X sous XI(diners) mealla

Mà de II liures X sous

42

Frares menós de València

II liures X sous VIII

43

Lo general de la Mercé

II liures X sous VIII

44

Comanador de Ares

II liures X sous VIII

Mà de II liures

45

Lo vicari de Santa Maria del Puig

II liures sous VI

46

Prior del Temple

II liures sous VI

47

Prior de Sent Jordi de València

II liures sous VI

48

Prior de Cervera

II liures sous VI

49

Prior de Calatrava

II liures sous VI

Mà de I liura X sous

50

Lo Carme de València

I liura X sous V

51

La Mercé de Xàtiva

I liura X sous V

52

Prehicadors de Xàtiva

I liura X sous V

53

Frares menors de Xàtiva

I liura X sous V

54

Sanct Jolià de València

I liura X sous V

55

Sanct Agostí de Aygües Vives

I liura X sous V

56

Sant Agostí de Algezira

I liura X sous V

57

Sent Agostí de Alcoy

I liura X sous V

58

Lo monestir de Luchent

I liura X sous V

59

Lo prior de Sent Jordi de Alfama

XV sous II

Mà de X sous

60

Lo monestir de la Mercé de València

liures X sous II

61

Sancta Maria del Carme de Onda

liures X sous II

62

Lo clero de València

CCLIII liures XVIII sous VI

63

Lo clero de Tortosa

LXXXVI liures I sous VIII

64

Lo clero de Sogorb

LXV liures XVI sous III

65

Lo clero de Oriola

L liures XII sous VI