Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Bartomeu ( 46 caps fiscals)

3957 Andreu Palacios (V sous )
3958 Jofré de Ontenyent (V sous )
3959 Úrsola , senyora (V sous )
3960 en Iheroni Gil
3961 e Pere Gil (XXX sous )
3962 Joan Navarro , hostaler (X sous )
3963 Lorenç Castellano (V sous )
3964 lo hostaler de l'hostal del Àngel (V sous )
3965 en Joan Salat , scrivà de manament (LX sous )
3966 en Miquel Joan , verguer de la audiència (XV sous )
3967 en Francina Pérez , saliner (X sous )
3968 beata Beneyta (V sous )
3969 Francí Vidal , notari real (V sous )
3970 Lorenç Martí (V sous )
3971 Beatriç Castellana , senyora (V sous )
3972 Joan Palomar , tender (V sous )
3973 en Damià Vilar , notari real (XV sous )
3974 en Rodrigo de Lucerga (XXX sous )
3975 Joan Aparici , alguazir del batle (X sous )
3976 Pere Pedrosa , que està al pes (X sous )
3977 Pere Cobliure , en la taverna (X sous )
3978 Beatriu Olives (V sous )
3979 en Ferrando del Castillo , librer (V sous )
3980 Christòfol Cosme , librer (XV sous )
3981 en Alfonso Lucillo , mercader
3982 Àngela , muller de micer Casanova (XX sous )
3983 en Miquel Martí , librer (XV sous )
3984 Bertran , correu (V sous )
3985 Lorenç Trullat , porter (V sous )
3986 Francisco Romero , correu (V sous )
3987 mestre Sanchiz , tamborino (V sous )
3988 Diego Navarro , correu y tender (V sous )
3989 Joan Spital (V sous )
3990 en Pere Castillo , hoste de correus (XXV sous )
3991 Joan Chivelli , hostaler de la Maça (XX sous )
3992 Ysabel Cardera , banyadora (V sous )
3993 Lucrècia , vídua muller de l'hereu del camí de Morvedre (X sous )
3994 en Joan Lorenç , tender (V sous )
3995 Lorenç Jorba , mestre d'òrguens (X sous )
3996 Gil Ferrer , tender e laurador (V sous )
3997 na Dionisa , muller d'en Dionís (X sous )
3998 Bernat Almenara , de Maçarojos y son fill (XXX sous )
3999 Pere Sanç , barber (V sous )
4000 Luís Àlvares , barber (VII sous )
4001 Gabriel Reguart , tender (V sous )
4002 Galceran Cruÿlles , portaler (V sous )