Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Llorenç ( 24 caps fiscals)

4003 la viuda de Martí Martínez (X sous )
4004 Miquel , el portaler (V sous )
4005 na Francina de Castillo , y sa jermana (V sous )
4006 en Miquel Arboreda , bayador (X sous )
4007 la viuda d'en Pere Canyicer (V sous )
4008 Úrsola Amalrich (V sous )
4009 Joan de Oriola , taverner (X sous )
4010 Joan de Aguilar , hostaler de la Campana (V sous )
4011 en Guillem Joan Forès , mercader (XV sous )
4012 en Pere Ferrer , mercader (XX sous )
4013 en Joan Bravo , hostaler (X sous )
4014 en Vicent Joan Sancho (X sous )
4015 en Joan Palau (V sous )
4016 en Domingo Dario , tiravino (X sous )
4017 Joan Torres , corredor de vi (X sous )
4018 Pere Gómiz , tiravino (V sous )
4019 Pedro de Xea , rajoler (X sous )
4020 Jaume Mir (V sous )
4021 Joan Català , tiravino (X sous )
4022 Miquel Pardino , misatge (V sous )
4023 les Moretes beates (X sous )
4024 na Gaceta , la viuda (XXV sous )
4025 na Castelleta , viuda (XXX sous )
4026 Ysabel Sanctes , y sa germana (V sous )