Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Salvador ( 15 caps fiscals)

4027 Yolant , la Romana, madrina (V sous )
4028 la muller de Pere Andreu , porter (V sous )
4029 Bernardino Ayala , correu (X sous )
4030 en Steve Thomàs , laurador (X sous )
4031 en Domingo Salvador , guera (V sous )
4032 Gil , lo porter (X sous )
4033 Berthomeu Millà , aporter (V sous )
4034 Andreu Çaydia , ciutadà, e sa mare (XXV sous )
4035 fill y hereu de Luís Badia (XV sous )
4036 fill e hereu de Francès Badia (XV sous )
4037 Joan Bertran , laurador (X sous )
4038 Miquel Valero , porter (V sous )
4039 Berthomeu Domingo , laurador (X sous )
4040 Pedro Navarro , hostaler (VII sous )
4041 Joan Drez , taverner (X sous )