Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Tomàs ( 74 caps fiscals)

3203 Diego de Torres (V sous )
3204 Alfonso de València , tender (V sous )
3205 na Beatriu Pardo , viuda (VII sous )
3206 en Christòfol Sales , batifulla (XV sous )
3207 Joan Martí , tender (V sous )
3208 Joan Salzedo , mercader (XV sous )
3209 los hereus d'en Ninou , quondam taverner (XX sous )
3210 Joan de Castro , criat de don Rodrigo de Borja (X sous )
3211 la viuda d'en Ferreres , quondam, carnicer (V sous )
3212 Joan Curçà , laurador (V sous )
3213 Ferrando , pesador de farina (V sous )
3214 Sicilia Serra , muller de Ferrando Lópiz (V sous )
3215 Anthoni Scubres , librer (V sous )
3216 Leonard Pérez , torcedor de seda (V sous )
3217 Jofré Bosch , torcedor de seda (X sous )
3218 Pere Guimerà , scrivent (V sous )
3219 Joan de Leó , tintorer (V sous )
3220 Joan Valleriola (V sous )
3221 Blanquina Rojals , e sos fills (V sous )
3222 Elionor , viuda muller de Jaume de Blanes (VII sous )
3223 Jaume Ballestar , torcedor de seda (VII sous )
3224 Jaume Salvador , torcedor de seda (XV sous )
3225 Daniel Vives , torcedor de seda (V sous )
3226 Sabastià de la Penya , tender (V sous )
3227 Luís Vicent (V sous )
3228 Joan Guimerà , qui scriu en lo tall del drap (X sous )
3229 la viuda muller d'en Daniel Cortès , quondam, canbiador (X sous )
3230 mestre Joan Vervays , mestre de scriure (V sous )
3231 Bonanat Cortès , texidor de pàrchens (VII sous )
3232 la viuda de mossèn Luís de Sentàngel (LX sous )
3233 Vega , procurador de l'almirant (XX sous )
3234 Galceran Gómiz , torcedor de seda (X sous )
3235 Luís Costa , canbiador (XV sous )
3236 Enrich Mançana (X sous )
3237 en Pedro Vizcahino (V sous )
3238 Christòfol Martínez , scuder (V sous )
3239 Gentil , vídua muller de Perot Fafal (V sous )
3240 Luís Torrogrosa (V sous )
3241 Luís de Conqua (LX sous )
3242 Sperança Fenollosa (X sous )
3243 en Galcerà Baltasar , pintor (V sous )
3244 Damiata Molins (V sous )
3245 Domingo Portillo , scuder (V sous )
3246 Margarita , filla de Simó Vives, senyora (V sous )
3247 Joan Boix , candeler (V sous )
3248 en Lorenç Batle , y sa so(gra) (XX sous )
3249 Yolant Splugues , y Salvador (V sous )
3250 en Joan Maçana (X sous )
3251 Joana de Luyan , senyora (V sous )
3252 Joan Pérez , corredor de censals (V sous )
3253 Ysabel Spinal , senyora (X sous )
3254 Joan Navarro , tender (X sous )
3255 Beatriu Uguart (X sous )
3256 Ysabel Benedita , muller de Benedito (X sous )
3257 Joana Catalana , senyora (V sous )
3258 Ysabel Barranquo , senyora (V sous )
3259 Miquel de València , passamaner (V sous )
3260 en Joan Vicent , mercader (XXX sous )
3261 Lope de Castillo , erbolari (V sous )
3262 Alfonso Corriges (XX sous )
3263 Gabriel de l'Ort (VII sous )
3264 mestre Martí Guitart (V sous )
3265 Onofre Costa , cambiador (XX sous )
3266 Úrsula Vilanova , àlias Rogeta, senyora (X sous )
3267 Yolant Carió , senyora (V sous )
3268 na Maçana , vídua (V sous )
3269 Anthoni Cuevas (V sous )
3270 Àngela Giponera , senyora (X sous )
3271 Gaspar Sagreda , scrivent (V sous )
3272 Violant Monrós (V sous )
3273 Miquel Piera , canbiador (X sous )
3274 en Pere Nicholau (X sous )
3275 Agostí Alegre , taverner (X sous )
3276 la viuda Catalana , y sa filla, senyores (V sous )