Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Valero ( 5 caps fiscals)

4814 Anthoni Ferràndiz , portaler (V sous )
4815 Jaume Alfonso , laurador (V sous )
4816 en Pau Miquó (X sous )
4817 Joan Yvanyes , laurador (X sous )
4818 Jaume Pujades , laurador (X sous )