Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRŇQUIA: blanquers de Valčncia ( 31 caps fiscals)

1286 en Jaume Avinent (XV sous )
1287 en Johan Ferrer (X sous )
1288 la viuda de Balthasar Pasqual (V sous )
1289 en Johan Benet (V sous )
1290 en Johan Pérez (X sous )
1291 la viuda Torramocha (V sous )
1292 en Johan , lo castellŕ (V sous )
1293 en Johan Torramocha (V sous )
1294 en Miquel Mas (XV sous )
1295 en Stheve Guerau (VII sous )
1296 en Miquel Fenoll (V sous )
1297 la viuda d'en Mas , y son fill (XX sous )
1298 en Martí de Súnyer , o sa muller (V sous )
1299 en Domingo Palacio (XX sous )
1300 en Jaume Molins (V sous )
1301 en Anthoni Guerau (X sous )
1302 en Gabriel Aymerich (V sous )
1303 en Pere Mercer , és porter (X sous )
1304 en Pere Madreta (VII sous )
1305 en Bernat Cirerol (V sous )
1306 en Jaume de Sent Johan (V sous )
1307 en Balthasar Salort (VII sous )
1308 en Guillem Boix (X sous )
1309 en Pere Cambres (V sous )
1310 en Johan Felip (X sous )
1311 en Berthomeu Jordi (V sous )
1312 en Anthoni Boix , fill (V sous )
1313 en Anthoni Albarrazí (X sous )
1314 en Francesch Martí , y son fill (XXV sous )
1315 en Anthoni Boix , maior (V sous )
1316 en Anthoni Vicent (V sous )