Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: boters de València ( 27 caps fiscals)

1449 en Miquel Adzuara (X sous )
1450 en Berthomeu Eximeno (X sous )
1451 en Miquel Soriano (X sous )
1452 en Dimongo Lópiz (V sous )
1453 en Johan Taix (XX sous )
1454 en Vicent Eximeno (XX sous )
1455 en Nofre Àlvar (XX sous )
1456 en Johan Torà (X sous )
1457 en Anthoni de Valladolit (V sous )
1458 en Johan Bellvís (V sous )
1459 en Johan Mir (XX sous )
1460 en Hierònym Soriano (V sous )
1461 en Guillem Valls (XXX sous )
1462 en Miquel Roses (L sous )
1463 en Anthoni Soriano (X sous )
1464 en Anthoni Torres (V sous )
1465 en Sabastià Torres (V sous )
1466 en Genís , al camí de Morvedre (VII sous )
1467 en Francesch Bonfill (V sous )
1468 en Pere Torres , fill d'en Torres (V sous )
1469 en Francesch Bosch (VII sous )
1470 en Johan Terrill (VII sous )
1471 en Miquel Monleó (VII sous )
1472 en Luís Arinyó (VIII sous )
1473 en Jaume Bleda (V sous )
1474 eb Pere Bosch (V sous )
1475 en Johan Balldoví (V sous )