Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: brunaters de València ( 13 caps fiscals)

3059 la viuda Drapera (XV sous )
3060 en Johan Borrell (XX sous )
3061 en March Falquó (XV sous )
3062 mestre Jacme Pérez (X sous )
3063 la viuda Costa (XV sous )
3064 en Johan Navarro (XV sous )
3065 en Perot Navarro (X sous )
3066 en Pere Malet (X sous )
3067 en Johan Draper (X sous )
3068 la viuda na Maleta , muller de Luís Malet, quondam (X sous )
3069 en Luís Jordi (XV sous )
3070 la viuda na Català (V sous )
3071 la aragoneça senyora (X sous )