Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: calderers de València ( 9 caps fiscals)

3135 en Miquel Ginistar (V sous )
3136 en Jacme Ballestar (V sous )
3137 en Perot Miró (X sous )
3138 en Anthoni Busquet (X sous )
3139 en Luís Martínez (X sous )
3140 en Jacme Ribalta (V sous )
3141 en Hieroni Bramont (V sous )
3142 en Pere Boix (X sous )
3143 en Johan Godera (X sous )