Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: carders de València ( 17 caps fiscals)

1885 Balthasar Serrano (V sous )
1886 en Bernat de Mascoy (XII sous )
1887 en Domingo de Pina (XII sous )
1888 en Diego Vilesques (XII sous )
1889 en Johan Çabater (XXI sous )
1890 en Johan Çanon (VIIII sous )
1891 en Jaume Scrivà (V sous )
1892 en Johan d'Alcanyiz (XII sous )
1893 en Johan de Agrada (VIIII sous )
1894 en Jaume de Castro (V sous )
1895 en Matheu de Perona (V sous )
1896 en Miquel Torner (XX sous )
1897 en Miquel Sisa (XV sous )
1898 en Matheu del Villar (V sous )
1899 en Miquel Escasto (V sous )
1900 en Pere Marçà (XX sous )
1901 en Pere Ferruçes (VIII sous )