Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: cegos de València ( 16 caps fiscals)

3072 en Johan Ripoll (VII sous )
3073 en Jacme Serdà (VII sous )
3074 en Domingo Serra (V sous )
3075 en Francesch Bayills (VII sous )
3076 en Francesch Costa (V sous )
3077 en Miquel Caranyena (V sous )
3078 en Andreu Batista (V sous )
3079 en Martí Vendrell (V sous )
3080 en Anthoni Lorens (V sous )
3081 en Pere Fonfria (V sous )
3082 en Johan Doll (V sous )
3083 en Pere Fort (V sous )
3084 en Pasqual Just (V sous )
3085 en Pere Proheça (V sous )
3086 en Pere de Oriola (V sous )
3087 en Gaspar Velda (V sous )