Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: corretgers de València ( 19 caps fiscals)

1609 Alonso Landa , quondam, o sa muller (V sous )
1610 en Stheve Lópiz (V sous )
1611 en Guillem Johan (XXX sous )
1612 en Johan Camarasa (V sous )
1613 en Johan Cervera (V sous )
1614 en Miquel Molès (V sous )
1615 en Nofre Calbó (LVII sous )
1616 en Nicasi Moros (VII sous )
1617 en Nofre Mas (V sous )
1618 en Pedro d'Alfaro (V sous )
1619 en Berthomeu Torrequemada (VII sous )
1620 en Berthomeu Gomis (V sous )
1621 en Ferrando de Logronyo (V sous )
1622 en Jaume Susà (X sous )
1623 en Johan Cortès (V sous )
1624 en Johan de Bilenya (V sous )
1625 en Miquel Johan (V sous )
1626 en Pere Terrades (V sous )
1627 en Rafel Merlès (X sous )