Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: flaçaders de València ( 14 caps fiscals)

1990 en Miquel Bonencontre (XXXX sous )
1991 en Pere Figuerola (XV sous )
1992 en Gil de Ruesquas (L sous )
1993 en Johan Garcia (XXXX sous )
1994 en Miquel Guises (XXXX sous )
1995 en Jaume Bertran (XXXX sous )
1996 en Anthoni Exarch (XX sous )
1997 en Jaume Périz (XXX sous )
1998 en Johan Ferrand (XV sous )
1999 en Berrenguer Sabater (X sous )
2000 en Johan Caro (X sous )
2001 en Francesch Fort (VII sous )
2002 en Miquel Reverter (V sous )
2003 en Jaume Navarro (XV sous )