Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: guanters de València ( 27 caps fiscals)

363 en Stheve Yuçà (XV sous )
364 en Anthon de Burgos (V sous )
365 en Miquel Soler (V sous )
366 en Pere Hull de Molí (V sous )
367 en Johan Almenara (XXX sous )
368 en Damià Ysern (XV sous )
369 en Berthomeu Tudel·la (XXV sous )
370 en Jaume Julià (V sous )
371 en Miquel Centiu (V sous )
372 en Marq de Alegria (XV sous )
373 en Jaume Beneyto (V sous )
374 en Jeroni Salort (V sous )
375 en Jeroni Monyós (V sous )
376 en Bernat Gil (V sous )
377 en Johan Serra (V sous )
378 en Anthoni Miquó (V sous )
379 en Johan Corts (V sous )
380 en Johan Batista (V sous )
381 en Luís Montagut (V sous )
382 en Ferrando , el bruno (V sous )
383 en Huguet Puigmijà (V sous )
384 en Pere Arbós (X sous )
385 la viuda Damiana (V sous )
386 en Jeroni Rodrigues (V sous )
387 en Pero d'Ucanya (V sous )
388 en Jaume Çabata (VII sous )
389 en Jaume Compost (V sous )