Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: mesurers de València ( 21 caps fiscals)

2575 en Luís Pardo (XV sous )
2576 en Johan Sanchiz (L sous )
2577 en Bernat Tahuengo (X sous )
2578 en Hieroni Lópiz (X sous )
2579 en Hieroni Çapena (X sous )
2580 en Miquel Agost (XV sous )
2581 en Berthomeu Català (X sous )
2582 en Johan Vilanova (VII sous )
2583 en Johan Sorita (X sous )
2584 en Gaspar Roig (VII sous )
2585 en Vicent Losquos (X sous )
2586 en Anthoni Borraç (X sous )
2587 en Noffre Martorell (X sous )
2588 en Noffre Gombau (X sous )
2589 en Johan Lópiz (XV sous )
2590 en Luís Saragoçà (X sous )
2591 en Jacme Torbiats (X sous )
2592 en Jacme Albarrazí (XV sous )
2593 en Johan Sentàngel (V sous )
2594 en Domingo (XX sous )
2595 en Roïz (XV sous )