Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: metges de València ( 15 caps fiscals)

2901 mestre Salvador Abrí (C sous )
2902 mestre Jaume Bardaxí (L sous )
2903 mestre Jacme Torres (L sous )
2904 mestre [] Çavall (L sous )
2905 mestre Onorat Bru (XXXX sous )
2906 mestre Johan Fabra (XXX sous )
2907 mestre Hieroni Torrella (C sous )
2908 mestre Johan Copons (C sous )
2909 mestre Johan Just (XX sous )
2910 mestre [] March (XXX sous )
2911 mestre [] March (XXX sous )
2912 mestre [] Domènech (XXXX sous )
2913 mestre Cotanda (XX sous )
2914 la viuda de mestre Francesch Crescull (XX sous )
2915 la viuda de mestre Colom (X sous )