Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: pedrapiquers de València ( 16 caps fiscals)

2179 en Miquel de Maganya (XII sous )
2180 en Nicholau Belloch (X sous )
2181 en Pedro de Vilanova (L sous )
2182 en Johan Corbera (XXV sous )
2183 en Johan de Alacant (X sous )
2184 en Miquel Navarro (V sous )
2185 en Johan Trilles (V sous )
2186 en Simó de Tolosa (V sous )
2187 en Rodrigo de Nava (VII sous )
2188 en Magui de Lisaran (V sous )
2189 en Martí de Vallpuesta (XXV sous )
2190 en Gabriel Bertran (V sous )
2191 en Pere de Alcayiz (XXV sous )
2192 en Diego Yvanyes (VII sous )
2193 en Alfonso Ferrer (VII sous )
2194 (CCXIII sous )