Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: pellers de València ( 33 caps fiscals)

1364 en Alonso de Leon (VII sous )
1365 en Anthoni de Sòria (V sous )
1366 en Anthoni de Sentàngel (V sous )
1367 en Àlvaro de Medina (X sous )
1368 en Bernat Mir (V sous )
1369 en Johan Batista Torres (V sous )
1370 en Johan Palau , lo vell (X sous )
1371 en Jaume Palau , lo jove (XX sous )
1372 los hereus d'en Jaume Lombart (XX sous )
1373 en Johan Collado (V sous )
1374 en Johan de Molina (XV sous )
1375 en Johan Garcés , lo vell (VII sous )
1376 en Johan de Sentlúcar (VIII sous )
1377 en Johan Périz (VIII sous )
1378 en Johanot Périz (X sous )
1379 en Francisco Díez (V sous )
1380 en Ferrando de la Fuente (X sous )
1381 en Gabriel Sentjust (X sous )
1382 en Gil Franco (X sous )
1383 en Miquel de Lerma (XV sous )
1384 en Martí Martínez (X sous )
1385 en Raphel Olivar (XV sous )
1386 en Pere Sanç (XV sous )
1387 en Perot Martí (V sous )
1388 en Perot Périz (V sous )
1389 en Perot Díez (VII sous )
1390 en Christòfol de Tovar (V sous )
1391 en Cristòfol de Bonilla (V sous )
1392 en Luís Ros (XXXV sous )
1393 en Luís Garcet (XX sous )
1394 en Sabastià Rodrigues (X sous )
1395 en Lope de Sos (V sous )
1396 en Pedro (VIII sous )