Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: pellissers de València ( 14 caps fiscals)

1595 en Jaume Galindo (LX sous )
1596 en Johan Gombau (XXXX sous )
1597 en Johan Gómiz (LX sous )
1598 en Anthoni Bruna (LX sous )
1599 en Phelip Reig (XX sous )
1600 en Jaume Balaguer (X sous )
1601 en Ferrando de Sevilla (X sous )
1602 en Martí Navarro (X sous )
1603 en Jaume Ametler (V sous )
1604 en Pere Olzina (V sous )
1605 en Johan Garaso (V sous )
1606 en Diego delo Gronyo (V sous )
1607 en Matheu de Molina (V sous )
1608 en Johan de Mediavila (V sous )