Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: sastres de València ( 111 caps fiscals)

491 en Aparici Soriano (X sous )
492 mestre Johan de Sanguessa (XV sous )
493 mestre Pere Barberà (XXV sous )
494 mestre Cosme (V sous )
495 mestre Johan Roffi (V sous )
496 mestre Martí , del Portal de Quart (V sous )
497 mestre Ferrando Moguer (V sous )
498 mestre Quintana (CC sous )
499 mestre Jaume Truyols (V sous )
500 mestre Jaume Carbonell (XX sous )
501 mestre Joan Jovar (V sous )
502 mestre Berthomeu Miquel (V sous )
503 mestre Martí Castelló (XXX sous )
504 mestre Johan Ferrer , àlias Amat (XX sous )
505 mestre Johan de Anza (XX sous )
506 mestre Pere Bonafè (V sous )
507 mestre Johan Aparici , a Sancta Creu (X sous )
508 mestre Johan Gotèrriz (V sous )
509 mestre Johan Garí (V sous )
510 mestre Domingo Barceló (V sous )
511 mestre Johan Borrell (V sous )
512 mestre Galcerà (V sous )
513 mestre Johan de Grada (XXX sous )
514 mestre Johan Piolar (V sous )
515 mestre Soler , al Portal dels Serrans (XX sous )
516 mestre Pere Trogillo (V sous )
517 mestre Johan Montagut (XX sous )
518 mestre Pere Ferrer , al forn de na Masana (V sous )
519 mestre Miquel Coper (V sous )
520 mestre Anthon Serrador (XXV sous )
521 mestre Jaume Vilareyal (XX sous )
522 mestre Pere Luca (XV sous )
523 mestre Pere Ferran (V sous )
524 mestre Jordi , giponer (X sous )
525 mestre Christòfol Ricart (V sous )
526 mestre Johan Navarro (XX sous )
527 mestre Johan Aparici , a la lonja (V sous )
528 mestre Martí Genovès , giponer (XXX sous )
529 mestre Pasqual (V sous )
530 mestre Alonso Mantell (V sous )
531 mestre Alonso Martínez , giponer (X sous )
532 mestre Francisco Martínez (XX sous )
533 mestre Francesch Benet (V sous )
534 mestre Johan Vilaroja (V sous )
535 mestre Joan Verro (XX sous )
536 mestre Anthon Mallorquí (V sous )
537 mestre Simó de Tença (V sous )
538 mestre Pere Rodés (XV sous )
539 mestre Johan Camps (V sous )
540 mestre Berthomeu Gerard (X sous )
541 mestre Pere Aguiló (XX sous )
542 mestre Johan Gigó (V sous )
543 mestre Domingo Mesquita (V sous )
544 mestre Macià Martí (X sous )
545 mestre Daniel (XXX sous )
546 mestre Balaguer (V sous )
547 mestre Martí de la Saca (V sous )
548 mestre Berthomeu Ponç (V sous )
549 mestre Jaume Spanya (V sous )
550 mestre Pau Barbaxí (V sous )
551 mestre Johan Ripoll (V sous )
552 mestre Bernat Valls , al camí de Sent Vicent (V sous )
553 mestre Pere Masó (X sous )
554 mestre Joan París , al carrer de la sequiola (X sous )
555 mestre Berthomeu , àlias Alpont (V sous )
556 mestre Johan de Prades (V sous )
557 mestre Pere de la Boceria (XXXX sous )
558 mestre Johan Fortunyo (XV sous )
559 mestre Cortès (V sous )
560 mestre Johan de Gràcia (V sous )
561 mestre Johan , a la plaça de la Herba (V sous )
562 mestre Pere Mas (XV sous )
563 mestre Francí Terol , a Sancta Creu (X sous )
564 mestre Gil Lópiz (V sous )
565 mestre Miquel Calandraya (V sous )
566 mestre Pere Maldonado (X sous )
567 mestre Blay (V sous )
568 mestre Johan Mançebo (V sous )
569 mestre Francí Algarra , de n'Alcover (V sous )
570 mestre Johan Lasgarrat (V sous )
571 mestre Pere Ximénez (X sous )
572 mestre [] , que stà en Ruçafa (V sous )
573 mestre Alonso Aragonès (V sous )
574 mestre Pere Crespo (V sous )
575 mestre Pere Bassa (V sous )
576 mestre Johan Palau (X sous )
577 mestre Jaume Tello (X sous )
578 mestre Miquel Feliu (V sous )
579 mestre Vicent de Mena (V sous )
580 mestre Anthoni Cirera (V sous )
581 mestre Ramon (X sous )
582 mestre Guitard (X sous )
583 mestre Miquel Domínguez (X sous )
584 mestre Sabastià Périz (V sous )
585 mestre Johan Jordà (V sous )
586 mestre Johan de França , giponer (XXX sous )
587 mestre Anthoni Bonet (V sous )
588 mestre Sancho (V sous )
589 mestre Sancho de Monguia (XXX sous )
590 mestre Johan de Mizlata , castellà (X sous )
591 mestre Ramon (V sous )
592 mestre Pasqual Carrosa (V sous )
593 mestre Genís Cardona (XXXX sous )
594 mestre Pere Feliu (XXV sous )
595 mestre Christòfol Vallès (V sous )
596 mestre Martí Sòria (X sous )
597 mestre Sancho Palones (V sous )
598 mestre Johan Sart (X sous )
599 mestre Johan Català (X sous )
600 mestre Sabastià Loçano (V sous )
601 mestre Raphel Arcís (V sous )