Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: sombrerers de València ( 12 caps fiscals)

2195 en Johan Valderes (XX sous )
2196 en Ferrando de Còrdova (XX sous )
2197 en Beltran dels Anglés (X sous )
2198 en Ferrando Polino (X sous )
2199 en Johan del Postigo (X sous )
2200 en Johan de Çamora (VII sous )
2201 en Johan de Medina (VII sous )
2202 en Guillem Alarí (VII sous )
2203 en Petit Johan (V sous )
2204 en Johan de Sent Johan (V sous )
2205 en Alonso de Rueda (V sous )
2206 en Bernat (V sous )