Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: tapiners de València ( 29 caps fiscals)

462 en Jaume Bonfill (XV sous )
463 en Johan Goçalbo (XXX sous )
464 en Pere Olliver (V sous )
465 en Johan Ayís (X sous )
466 en Matheu Quintana (X sous )
467 en Miquel Guerau (V sous )
468 en Nicholau Ényego (V sous )
469 en Miquel Arnau (XV sous )
470 en Nicholau Bonfill (XV sous )
471 en Luís Soriano (V sous )
472 en Johan de Penyafel (VII sous )
473 en Pere Berenguer (V sous )
474 en Berthomeu Ponç (X sous )
475 en Carles Tortosa (XXV sous )
476 en Pere Carnicer (X sous )
477 en Miquel Argilles (XXV sous )
478 en Miquel Aparici (X sous )
479 en Johan Alvir (X sous )
480 en Johan Selma (X sous )
481 en Johan Benaprès (V sous )
482 en Simó Mas (XX sous )
483 en Anthon de Valda (VII sous )
484 en Arcís , menor
485 en Pere Tortosa
486 en Francí Ayís
487 en Miquel Ausiàs
488 en Miquel de Roya (X sous )
489 en Jaume Bovi (XV sous )
490 en Jaume Castro (V sous )