Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: tirasacs de València ( 8 caps fiscals)

2596 en Nicholau Pérez (V sous )
2597 en Jacme Coramera (XV sous )
2598 en Luís Soriano (V sous )
2599 en Miquel Peralta (V sous )
2600 en Johan Griyana (V sous )
2601 en Martín Sanchiz (V sous )
2602 en Bernat Çarçares (V sous )
2603 en Johan Andrés (V sous )