Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: vanovers i matalafers de València ( 28 caps fiscals)

1397 Johan Molina (XX sous )
1398 mestre Anthoni Garcia (VII sous )
1399 en Garcia Amarilla (V sous )
1400 en Miquel Almudéver (V sous )
1401 en Pedro d'Ordunya (X sous )
1402 en Jaume Beltran (VII sous )
1403 en Gabriel Castellar (VII sous )
1404 en Johan Gallego (VII sous )
1405 en Gaspar Regolf (VII sous )
1406 en Perot Henrich (VII sous )
1407 en Pedro d'en Bell (XX sous )
1408 en Cosme Agostí (VII sous )
1409 en Jaume Just (V sous )
1410 en Johan Navarro (VII sous )
1411 en Pedro de Iprés (V sous )
1412 en Johan Franch (X sous )
1413 en Jaume Fandos (X sous )
1414 en Johan Enguera (V sous )
1415 en Johan de Masco (V sous )
1416 en Johan Segura (V sous )
1417 en Alfonso Martínez (VII sous )
1418 en Johan Segarra (X sous )
1419 en Balthasar Trilles (X sous )
1420 en Thomàs Avarca (VII sous )
1421 en Johan Splugues (V sous )
1422 en Pedro de la Cueva (XX sous )
1423 en Guillem Splugues (V sous )
1424 en Johan Albert (VII sous )